Kabelmakaren KM/Lucky Leather

KM STINGRAY RCA (Light)

2900 SEK / In stock.

Stingray RCA, signalkabeln som ger Stingray Speaker dess fulla potential att plocka fram nerv och essens i musiken.
Vad det gäller Stingray serien så är det KM`s premium serie.

Light varianten av Stingray RCA är framtagen för att passa all elektronik, den första Stingray RCA kräver en mer tilltagen distans mellan kontakterna, men denna passar i stort sett all elektronik och lever fullkomligt upp leveransen som Stingray speaker kräver.

Levereras i par om 1m!

Stingray serien har tidigare inte sålts direkt av KM utan av återförsäljare, nu kommer den säljas till mer förmånligt pris direkt av KM liksom övriga produkter. (Light är en ny produkt och ej tidigare såld)

"Quiet, Large, Beautiful and aggressive"
_____________________________________________
Stingray RCA signal cable that provides Stingray Speaker 's full potential to pick up nerve and essence of music.
As for the Stingray series it is KM`s premium series .
Light version of the Stingray RCA is designed to fit all the electronics , the first Stingray RCA requires a more generous spacing between contacts , but this fits virtually all electronics and lives totally up to deliverance that the  Stingray speaker requires .
Supplied in pairs 1m !
Stingray series has not previously been sold directly by KM but by retailers, will now be sold at more favorable price directly from KM as well as other products. ( Light is a new product and not previously sold)

"Quiet, Large, Beautiful and aggressive"