Kabelmakaren KM/Lucky Leather

KM-RSC-RCA - 70cm

1750 SEK / In stock.

KM-RSC-RCA. 70cm. Säljes i par.

Kabeln som leder hela vägen med silver som transportör.
Fantastisk upplösning, det här är kabeln för den som vill få upp detaljering och ljudbilden i mycket finstämda njutbara anläggningar. Den tilltalar nog främst den lyssnaren som finlyssnar på låga volymer.. Med andra, enkla ord, ännu bättre detaljering och upplösning än RODIUM kabeln.
Silverlegerad enkardelig ledare med dubbla skärmar, Kontakter i rodium samt carbon i höljet och en centerpin som är silverlegerad.

KM-RSC-RCA. 70cm . Sold in pairs.

The cable that leads all the way with silver
as a transporter .
Fantastic resolution, this is the cable you 
want to get up detail and soundstage in very 
subtle enjoyable facilities. 
The appeal probably mainly the listener as 
listen at low volumes .. 
With other simple words , 
even better detail and resolution than 
RHODIUM cable.
Silver plated one core leader with dual screens
Contacts in rhodium and carbon in the housing 
and a centerpin that is silver plated.