Kabelmakaren KM/Lucky Leather

KM-R-NÄT 1m (Black/Gold)

1290 SEK / Out of stock.

KM-R-NÄT, säljs stycke.

Nätkabel i nya grova exklusiva Rodium serien.
2.5mm koppar, flertrådig, blanka ledare som levererar mer än du behöver.
Mantel Neopren.
Kontakter med de finaste ämnena så som rodium, platinum och höljet är i aluminium.
EMC-skärmfläta av tennpläterad koppar- och polyesterväv (PET)

En tung 13mm Ø gedigen nätkabel som håller svärtan i din anläggning med mycket god försörjning.

KM-R-NÄT , sold per piece .

Power cord in new coarse exclusive Rhodium 
series.
2.5mm copper stranded bare conductors that deliver more than you need. 
Sheath Neoprene.
Contacts with the finest ingredients such as 
rhodium, platinum and the casing is made ​​of 
aluminum.
EMC shielding braid of tin-plated copper and polyester (PET)

A heavy 13mm diameter solid power cord that keeps the blackness 
of your plant with very good livelihood.